Om Helsebiblioteket

Helsebiblioteket gir gratis tilgang oppslagsverk, retningslinjer, databaser og andre kunnskapsressurser for helsepersonell i Norge. Helsebiblioteket driftes i Folkehelseinstituttet og finansieres over statsbudsjettet.