Helsebibliotekets redaksjonsutvalg

Helsebiblioteket.no har et redaksjonsutvalg som gir råd i faglige spørsmål.
Publisert 27. november 2019 | Sist oppdatert 27. november 2019

Redaksjonsutvalget møtes 2-3 ganger i året, og skal ideelt sett bestå av 6-8 medlemmer.

Utvalget gir redaktøren og den øvrige redaksjonen råd i faglige spørsmål og innehar ikke en formell rolle.

Sammensetningen i utvalget skal gjenspeile bredden i Helsebibliotekets brukergruppe, både når det gjelder fagfelt, kjønn, geografi og alder. Medlemmene skal fungere som kontaktpersoner mellom brukerne de representerer og Helsebiblioteket.no.

Medlemmer (per 12. november 2019)

  • Heidi Glosli, barnelege, OUS
  • Birgitte Graverholt, leder for Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskulen på Vestlandet
  • Solfrid Lund, virksomhetsleder ved Stiftelsen Betania i Alta
  • Elin Oppheim, bibliotekar ved Høyskolen Innlandet
  • Ståle Onsgård Sagabråten, fastlege, Nesbyen