Organisering og finansiering

Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til fagkunnskap.
Publisert 21. november 2019 | Sist oppdatert 21. november 2019

Helsebiblioteket.no skal bidra til å heve kvaliteten på helsetjenestene og til å bedre pasientsikkerheten gjennom å gi enkel tilgang til oppdaterte og kvalitetsvurderte kilder på nett for alt helsepersonell i Norge.

Vår visjon er at god kunnskap bidrar til gode helsetjenester. 

Ved å gi tilgang til kunnskap ønsker vi å sikre:

  • Likhet: Lik tilgang til gode helsetjenester uansett hvor man bor i landet forutsetter lik tilgang til god kunnskap for alt helsepersonell. Helsebiblioteket gjør slik tilgang til kunnskap mulig.
  • Kvalitet: Helsebiblioteket.no tilbyr et utvalg av kvalitetsvurderte ressurser og tjenester tilpasset situasjonene helsepersonell trenger dem i.
  • Økonomi: Nasjonale abonnements- og lisensavtaler sparer helsevesenet for både tid og penger.

Innholdet på Helsebiblioteket.no kan deles i følgende hovedkategorier:

  • Innkjøpt innhold som tidsskrifter, databaser og oppslagsverk
  • Lenker til publikasjoner, tjenester, andre nettsteder og organisasjoner
  • Publisert/delt innhold som retningslinjer, prosedyrer, behandlingsanbefalinger, pasientinformasjon og fagartikler

Se oversikt over avtaler og tilgang på Helsebiblioteket.no

Organisering

Helsebiblioteket.no er en avdeling i Folkehelseinstituttet.

Avdelingen er organisert som en redaksjon og består av personer med bred og variert kompetanse, herunder helsepersonell, bibliotekarer, web- og informasjonsspesialister, journalister og personer med markedsførings- og kommunikasjonsbakgrunn.

Ledelse

Funksjonen som redaktør for Helsebiblioteket.no er lagt til stillingen som avdelingsdirektør for Formidling og bruk av kunnskap i Folkehelseinstituttet.

Redaksjonsutvalg

Redaksjonsutvalget består av brukerrepresentanter og gir Helsebiblioteket innspill og råd i faglige spørsmål.

Finansiering og forholdet til ressursene

Helsebiblioteket.no betaler for tilgang til en rekke kunnskapsressurser og innhold på vegne av norsk helsepersonell.

Helsebiblioteket.no er finansiert over statsbudsjettet via rammeoverføringen til Folkehelseinstituttet, og gjennom fakturering av universitetene og høgskolene. Nettstedet er redaksjonelt uavhengig.

Helsebiblioteket.no er ikke sponset eller betalt av tjenestetilbyderne og leverandørene av innholdsressursene som tilbys gjennom nettstedet. Helsebiblioteket.no mottar ingen finansiering gjennom annonsering eller reklame.