Legemiddelutregning – app til bruk i den kliniske hverdagen

Publiseringsdato 24.10.2022
Legemiddelutregning – app til bruk i den kliniske hverdagen
Foto: Helsebiblioteket/Statens legemiddelverk
Appen er laget for utregning av fortynninger, antall tabletter/ml som den ordinerte dosen tilsvarer, infusjonshastighet med mer. Den er kun et verktøy, og erstatter ikke helsepersonells ansvar for dosen som gis.

Appen «Legemiddelutregning» gir praktisk hjelp til to hovedtyper utregninger:

  • hvor mange tabletter, ml etc. den ordinerte legemiddeldosen tilsvarer eller hvilken infusjonshastighet som skal brukes
  • regning ved fortynninger

Helsepersonell må alltid selv vurdere om svaret er rimelig. Legemiddelutregninger må dobbeltkontrolleres. Appen er bare et hjelpemiddel og endrer ikke helsepersonells ansvar knyttet til eventuell feilmedisinering.

Viktig ved bruk av appen: Når utregningen gir et tall med mange desimaler, skjer avrundingen alltid nedover, selv om det sifferet som skal avrundes, er 5 eller høyere.

«Legemiddelutregning» er utgitt av Helsebiblioteket.no og Statens legemiddelverk.

Last ned appen: