NY VERSJON av Legemiddelutregning – app til bruk i den kliniske hverdagen

Ny nettbasert versjon av Legemiddelutregningsappen er tilgjengelig. Appen er laget for utregning av fortynninger, antall tabletter/ml som den ordinerte dosen tilsvarer, infusjonshastighet med mer. Appen erstatter ikke helsepersonells ansvar for dosen som gis.

NY VERSJON av Legemiddelutregning – app til bruk i den kliniske hverdagen
Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 12. juli 2024

Den nye versjonen av appen for legemiddelutregning er et "progressivt nettprogram (PWA)" og fungerer på alle plattformer og håndholdte enheter. Den kan ikke lastes lenger ned i App Store eller Google Play butikk. 

Lenke til legemiddelutregning.no

Appen kan enkelt lastes ned til din PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon og vil fungere uten nett-tilgang (offline). Veiledning for hvordan dette gjøres er beskrevet i en egen artikkel.

Appen «Legemiddelutregning» gir praktisk hjelp til to hovedtyper utregninger:

  • hvor mange tabletter, ml etc. den ordinerte legemiddeldosen tilsvarer eller hvilken infusjonshastighet som skal brukes
  • regning ved fortynninger

Helsepersonell må alltid selv vurdere om svaret er rimelig. Legemiddelutregninger må dobbeltkontrolleres. Appen er bare et hjelpemiddel og endrer ikke helsepersonells ansvar knyttet til eventuell feilmedisinering.

Viktig ved bruk av appen: Når utregningen gir et tall med mange desimaler, skjer avrundingen alltid nedover, selv om det sifferet som skal avrundes, er 5 eller høyere.

«Legemiddelutregning» er utgitt av Helsebiblioteket.no og Direktoratet for medisinske produkter.