Legemiddelhåndtering

Utregning av legemiddeldoser

Appen Legemiddelutregning er et verktøy for beregning av antall tabletter eller ml som den ordinerte dosen tilsvarer, infusjonshastighet, fortynninger med mer. Appen er utviklet av Helsebiblioteket og Legemiddelverket.

Forlikelighet ved intravenøs tilførsel

Oppslagsverket Micromedex inneholder data for samtidig intravenøs tilførsel av flere legemidler i samme sprøyte, infusjonspose eller slange. Dataene finnes under fanen "IV compatibility" øverst på hovedsiden. Her finner du direktelenke til dette verktøyet:

Ansvarlig for denne siden

Ingunn Mikes Brendryen
seniorrådgiver
Helsebiblioteket
Ta kontakt