Miljøpåvirkning av legemidler - informasjonskilder

Legemidler kan forårsake miljøskade i alle faser av sin "levetid", i form av utslipp under produksjonsprosessen, biologisk utskillelse av nedbrytningsprodukter ved legemiddelbehandling eller forurensning pga kassasjon av legemiddel og emballasje. Spesiell årvåkenhet er nødvendig for antibiotika, hormoner og andre stoffer som kan påvirke celler og organismer i naturen. Ved legemiddelanbud er derfor miljøkrav blitt en del av prosessen. I denne artikkelen finner du lenker til sentrale informasjonskilder om dette. 

Miljøpåvirkning av legemidler - informasjonskilder
Sikkerhetstiltak kan redusere miljøpåvirkning av legemidler.
Publisert 09. mars 2023 | Sist oppdatert 21. desember 2023

Noen informasjonskilder om miljøskadelige virkninger av legemidler er:

Norsk legemiddelhåndbok - Miljøpåvirkning av legemidler

Sykehusinnkjøp - Erfaringer med miljøkrav i legemiddelanskaffelser

Felleskatalogen -Legemidler og miljø

Legemiddelindustrien - Legemidler og miljø

European Medicines Agency (EMA) - Guideline on the environmental risk assessment of medicinal products for human use

Food and Drug Administration, USA (FDA) - Environmental Impact Considerations

Se også:

Legemidler som forurensning - Tidsskrift for Den norske legeforening

Plutselig døde alle gribbene i Pakistan - Norsk Farmaceutisk Tidsskrift