Forgiftninger

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Behandlingsanbefalinger for akutte forgiftninger, laget av Giftinformasjonen.

Aktuelt

NB! Brukes kun på Emnebibl forgiftninger

Sopp og forgiftninger

Soppsesongen er i gang, og Giftinformasjonen merker økt pågang fra innringere som har spørsmål om inntak av sopp.

Sommer og strandliv - illustrasjonsfoto

Sommer og forgiftninger

Sommer og ferietid betyr mange gleder og gode opplevelser, men er også forbundet med typiske forgiftningsfarer.

Forgiftninger på Helsebiblioteket

Forgiftninger på Helsebiblioteket er Giftinformasjonens nettside for helsepersonell. Behandlingsanbefalinger fra Giftinformasjonen til bruk ved akutte forgiftninger utgjør hovedinnholdet.

Paracetamol - illustrasjon

Flere paracetamolforgiftninger blant unge jenter

Folkehelseinstituttet rapporterer om stadig flere henvendelser til Giftinformasjonen om selvpåførte inntak av paracetamol blant ungdom. Særlig bekymringsfull er økningen blant jenter i aldersgruppen 15-19 år, men det sees også tilfeller hos enda yngre. I mange tilfeller er det fare for alvorlig forgiftning.

Kvalitet på behandlingsanbefalingene om akutte forgiftninger

Giftinformasjonen bruker emnet Forgiftninger i Helsebiblioteket som sin kanal for distribusjon av skriftlig informasjon til helsepersonell i form av behandlingsanbefalinger om ulike temaer. Her beskrives rutiner for utarbeidelse og oppdatering av behandlingsanbefalingene.

(http://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger)