Forgiftninger

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Behandlingsanbefalinger for akutte forgiftninger, laget av Giftinformasjonen.

Aktuelt

Påskeblomster 2

Påske og forgiftningsfarer

Tennvæske, påskeliljer og rottegift – dette er noe av det små og store påsketurister kan bli eksponert for. I noen tilfeller er det fare for forgiftning og nødvendig med behandling. Giftinformasjonen har døgnåpent, også i påsken. Ring 22 59 13 00 for råd og vurdering av forgiftningsfare!

Epikriser til Giftinformasjonen

Vi oppfordrer behandlende lege og/eller sykehus til å sende anonymiserte epikriser om forgiftningstilfeller til Giftinformasjonen.

Utsnitt - Antidotdatabasen m ramme

Antidotdatabasen gir oversikt over lagre i hele Norge

I en akuttsituasjon kan en trenge mer antidot enn det som finnes på eget sykehus. Alle sykehus har nå sendt inn data om sine normale antidotlagre, og du kan søke i databasen for å få oversikt over lagerholdte antidoter i hele landet.

Forgiftninger på Helsebiblioteket

Forgiftninger på Helsebiblioteket er Giftinformasjonens nettside for helsepersonell. Behandlingsanbefalinger fra Giftinformasjonen til bruk ved akutte forgiftninger utgjør hovedinnholdet.

(http://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger)