Varig mangel på Brekkmiddel (ipekakuana-mikstur)

Det apotekframstilte produktet Brekkmiddel til barn NAF «Apotek» vil ikke lenger produseres i Norge. Erstatningsprodukt er per mai 2023 ikke tilgjengelig.

Varig mangel på Brekkmiddel (ipekakuana-mikstur)
Illustrasjonsbilde av legemiddellager. Foto: Colorbox
Publisert 12. mai 2023 | Sist oppdatert 31. august 2023

Giftinformasjonen anbefaler i utgangspunktet at alle sykehus og legevakter har Brekkmiddel tilgjengelig for dekontaminering ved forgiftninger. Det er derfor beklagelig at det nå ser ut til å bli en varig mangel på brekkmiddel i Norge. Mangelen skylles flere faktorer, blant annet råvaremangel. Forsøk på å få tilgang til erstatningsprodukt har så langt ikke ført frem. 

Indikasjon for brekkmiddel er fare for alvorlig forgiftning der det fortsatt kan være en betydelig mengde giftstoff i magesekken, samtidig som annen dekontaminering er uaktuelt eller kontraindisert. Bruken forutsetter at aspirasjonsfaren er liten. Se https://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/antidoter-og-eliminasjon/brekkmiddel for mer informasjon.

Brekkmiddel brukes i praksis sjelden i sykehus, men er aktuelt blant annet etter inntak av svært giftig sopp, som giftslørsopp og hvit fluesopp. Inntak av store tabletter/kapsler, spesielt i depotformuleringer, er et annen eksempel der brekkmiddel er et av alternativene. Sopp og store tabletter vil være vanskelig å få gjennom sonden ved ventrikkelskylling. Brekkmiddel har også en viktig indikasjon som dekontaminering på legevakt og/eller ved lang transporttid til sykehus.