Forgiftninger

Giftinformasjonen

Brekkmiddel

Fra Giftinformasjonen. Revidert 2016, sist endret 12.9.2023.

Produktet er utgått, og det er per september 2023 ikke funnet et erstatningsprodukt.

Brekkmiddel brukes i praksis sjelden, men er aktuelt etter for eksempel inntak av giftslørsopp og hvit fluesopp. Sopp er tungt fordøyelig og antas å være vanskelig å få gjennom sonden ved ventrikkelskylling. Brekkmiddel vurderes også ved fare for alvorlig forgiftning hos små barn, forutsatt at det ikke er aspirasjonsfare. Dette forekommer imidlertid meget sjelden.  Til voksne vil man nesten alltid vurdere ventrikkelskylling (og kull) foran brekkmiddel blant annet fordi det ofte er fare for CNS-påvirkning og aspirasjon.

Indikasjoner

Brekkmiddel vurderes ved fare for alvorlig forgiftning når det ikke er aspirasjonsfare og det fortsatt kan være en betydelig mengde giftstoff i magesekken. For flytende agens vil det si maksimalt 1 time etter inntaket, for øvrige agens blir det en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Giftinformasjonen kan kontaktes for diskusjon. Det kan ta inntil 30 minutter før pasienten kaster opp, og enkelte (usikker frekvens) kan få vedvarende brekninger.

Kontraindikasjoner

 • Bevisstløse pasienter
 • Inntak av agens som kan gi redusert bevissthet før brekninger oppstår.
 • Krampetendens eller risiko for kramper
 • Inntak av etsende og irriterende stoffer
 • Inntak av petroleumsprodukter med stor aspirasjonsfare
 • Ikke tilhelede operasjonssår eller lignende i GI-traktus

Fremgangsmåte

Preparat: Brekkmiddel (Brekkmiddel til barn NAF "Apotek"). Kan gis til barn over 1 år og voksne (unntaksvis fra 9 måneder, kontakt Giftinformasjonen). Produktet er utgått, og det er per mai 2023 ikke funnet et erstatningsprodukt.

Dosering: 15 ml til barn og 30 ml til voksne. Tas sammen med 1-2 glass drikke. Det kan ta inntil 30 minutter fra administrasjon til effekt.

Hvis indisert gis medisinsk kull etter at brekningene har gitt seg.

Sentrale referanser

 1. Position Paper:Ipecac syrup. Clinical Toxicology 2004;42(2):133-43
 2. Position paper update: ipecac syrup for gastrointestinal decontamination. Clinical Toxicology 2013;51:134-139.
 3. Kulig et al. Management of acutely poisoned patients without gastric emptying. Annals of Emergency Medicine 1985;14(6):562-566
 4. Merigian et al. Prospective evaluation of gastric emptying in the self-poisoned patient. Am J Emerg Med 1990;8(6):479-483
 5. Pond et al. Gastric emptying in acute overdose: a prospective randomized controlled trial. The medical journal of Australia 1995;163:345-349

Relevante søkeord: Brekkmiddel, brekninger, oppkast, ipekakuana, gastrointestinal dekontaminering, forgiftningsbehandling, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

Historikk:
Opprinnelig utarbeidet 2007.
Revidert 2016.
Tilføyd informasjon om mangelsituasjon 12.5.2023.