Nitazener er nye høypotente rusmidler i opioid-klassen

Flere kilder melder om at nitazener er påvist i rusmidler i Norge. Nitazener er en gruppe potente syntetiske opioider som kan gi alvorlige forgiftninger.

Nitazener er nye høypotente rusmidler i opioid-klassen
Ambulanse under utrykning. Illustrasjon. Foto: Colourbox
Publisert 05.januar.2024 | Sist oppdatert 08.januar.2024

Nitazener varierer i potens. Noen av forbindelsene er betydelig mer potente enn fentanyl. Selv en svært liten dose kan gi alvorlige livstruende forgiftninger med CNS depresjon, respirasjonsdepresjon og hjertestans. Disse opioidene brukes ikke klinisk, men selges illegalt på internett som alternativ til lovlige opioider, og er sannsynligvis også i salg på gata i Norge.

Nitazener kan inntas på ulike måter, blant annet som nesespray, pulver eller tabletter, eller det kan være blandet i andre rusmidler som heroin. I Europa har man funnet det i piller som etterligner legemidler som benzodiazepiner eller opioider. 

De fleste nitazenene oppdages ikke ved vanlige analysemetoder. Avdeling for rettsmedisinske fag ved OUS vil kunne påvise forbindelsene ved bredt substanssøk, og kan kontaktes av behandlende lege for spørsmål om eventuell analyse av prøver.

Behandlingen er som for opioider, se Høypotente opioider - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Nalokson er effektiv antidot, men erfaring så langt tyder på at det kan være behov for større doser enn ved vanlige opioidforgiftninger før ønsket effekt.  

Ved mistanke om forgiftning med nitazener, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov.