(https://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/gasser-og-kjemikalier)