Forgiftninger

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Behandlingsanbefalinger for akutte forgiftninger, laget av Giftinformasjonen.

Aktuelt

NB! Brukes kun på Emnebibl forgiftninger

Sopp og forgiftninger

Etter en tørr sommer er årets soppsesong nå godt i gang, og Giftinformasjonen merker økt pågang fra innringere som har spørsmål om inntak av sopp.

Epikriser til Giftinformasjonen

Vi oppfordrer behandlende lege og/eller sykehus til å sende anonymiserte epikriser om forgiftningstilfeller til Giftinformasjonen.

(https://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger)