Forgiftninger

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Behandlingsanbefalinger for akutte forgiftninger, laget av Giftinformasjonen.

Aktuelt

Ramsløk og liljekonvall

Liljekonvall solgt som ramsløk

Giftinformasjonen ønsker å minne om faren ved inntak av liljekonvall fordi et hagesenter på Rød i Østfold våren 2019 har solgt liljekonvall feilmerket som ramsløk.

Påskeblomster 2

Påske og forgiftningsfarer

Tennvæske, påskeliljer og rottegift – dette er noe av det små og store påsketurister kan bli eksponert for. I noen tilfeller er det fare for forgiftning og nødvendig med behandling. Giftinformasjonen har døgnåpent, også i påsken. Ring 22 59 13 00 for råd og vurdering av forgiftningsfare!

Epikriser til Giftinformasjonen

Vi oppfordrer behandlende lege og/eller sykehus til å sende anonymiserte epikriser om forgiftningstilfeller til Giftinformasjonen.

Forgiftninger på Helsebiblioteket

Forgiftninger på Helsebiblioteket er Giftinformasjonens nettside for helsepersonell. Behandlingsanbefalinger fra Giftinformasjonen til bruk ved akutte forgiftninger utgjør hovedinnholdet.

(https://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger)