Forgiftninger

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Behandlingsanbefalinger for akutte forgiftninger, laget av Giftinformasjonen.

Aktuelt

Huggorm (Vipera berus)

Behandling av huggormforgiftning

Huggormbitt forårsaker hvert år tilfeller av alvorlig forgiftning, men de fleste som blir bitt trenger lite behandling. Helsepersonell har en utfordrende jobb med å skille ut pasienter som trenger sykehusbehandling og antivenin. Giftinformasjonen skisserer nedenfor noen sentrale punkter i behandlingen av huggormbitt, og viser oppdatert statistikk over antall henvendelser fortløpende gjennom huggormsesongen 2019.

Ramsløk og liljekonvall

Liljekonvall solgt som ramsløk

Giftinformasjonen ønsker å minne om faren ved inntak av liljekonvall fordi et hagesenter på Rød i Østfold våren 2019 har solgt liljekonvall feilmerket som ramsløk.

Påskeblomster 2

Påske og forgiftningsfarer

Tennvæske, påskeliljer og rottegift – dette er noe av det små og store påsketurister kan bli eksponert for. I noen tilfeller er det fare for forgiftning og nødvendig med behandling. Giftinformasjonen har døgnåpent, også i påsken. Ring 22 59 13 00 for råd og vurdering av forgiftningsfare!

Epikriser til Giftinformasjonen

Vi oppfordrer behandlende lege og/eller sykehus til å sende anonymiserte epikriser om forgiftningstilfeller til Giftinformasjonen.

(/forgiftninger)