Forgiftninger

Forgiftninger

22 59 13 00
Giftinformasjonen

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Telefonproblemer på Giftinformasjonen

22.3.23 Telefonløsningen hos Giftinformasjonen har vært ustabil de siste dagene. Feilsøking pågår. Prøv gjerne på nytt hvis du ikke kommer gjennom.

Antidotdatabase

Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet administrerer en oversikt over lagerhold av antidoter i norske sykehus. Oversikten viser den planlagte antidotberedskapen til hvert sykehus. Søk i antidotdatabasen kan gi oversikt over lagerhold i ett spesifikt sykehus eller landsdekkende lagerhold av et produkt, virkestoff eller et bruksområde.

Giftinformasjonen

Giftinformasjonen

Behandlingsanbefalingene for akutte forgiftninger, laget for helsepersonell av Giftinformasjonen, utgjør hovedinnholdet.

Se Forgiftninger på Helsebiblioteket og Kvalitet på behandlingsanbefalingene for mer informasjon.