Velkommen til våre nye nettsider!

Forgiftninger på Helsebiblioteket

Publiseringsdato 02.01.2018

Forgiftninger på Helsebiblioteket er Giftinformasjonens nettside for helsepersonell. Behandlingsanbefalinger fra Giftinformasjonen til bruk ved akutte forgiftninger utgjør hovedinnholdet.


Om emneområdet Forgiftninger på Helsebiblioteket

Giftinformasjonen er en avdeling i Folkehelseinstituttet, og er nasjonalt kompetanseorgan vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Rådgivningstjenesten (22 59 13 00) er Giftinformasjonens viktigste funksjon.

Giftinformasjonen bruker emneområdet Forgiftninger i Helsebiblioteket som kanal for skriftlig informasjon til helsepersonell.  Behandlingsanbefalinger fra Giftinformasjonen til bruk ved akutte forgiftninger utgjør hovedinnholdet. Behandlingsanbefalingene er beregnet for helsepersonell som behandler forgiftningspasientene, og omhandler legemidler, kjemikalier, planter, sopp, stikk, bitt, næringsmidler, rusmidler, antidoter og generelle eliminasjonsmetoder. Under Forgiftninger finnes også antidotdatabasen, som gir oversikt over lagerførte antidoter ved norske sykehus. I tillegg finnes det annet aktuelt innhold innen fagområdet akutte forgiftninger, blant annet tidsskrifter, databaser, oppsummert forskning og andre retningslinjer.

For å sikre en best mulig sammenheng mellom toksikologifaglige råd og klinisk kompetanse samarbeider Giftinformasjonen med klinikere med bred erfaring i behandling av akutte forgiftninger. Legene er tilknyttet Giftinformasjonen som bakvakter og bidrar ved utarbeidelse av behandlingsanbefalingene. Samarbeidet med Akuttmedisinsk avdeling, hvor Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin er lokalisert, sikrer god bruk av ressurser.

Giftinformasjonens rådgivningstjeneste er åpen hele døgnet - telefon 22 59 13 00

Rådgivningstjenesten er tilgjengelig både for helsetjeneste og allmenhet og betjenes av Giftinformasjonens toksikologifaglige medarbeidere. Giftinformasjonen kan hjelpe til å vurdere risiko ved akutte forgiftninger og gi råd og veiledning om hvilke tiltak som bør iverksettes.

Samtaler til vakttelefonen blir tatt opp. Mer om opptakene kan du lese her.

Nettredaktører

 • Nettredaktører: Jartrud Wigen Skjerdal (jartrud.wigen.skjerdal(krøllalfa)fhi.no), Cand.med.vet./seniorrådgiver ved Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet) 
  Helga Ruus Lorentzen (helga.ruus.lorentzen(krøllalfa)fhi.no), Cand.med.vet./seniorrådgiver ved Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet).

Øvrige faglige ressurser

 • Giftinformasjonens toksikologifaglige medarbeidere

 • Medisinsk personell: 
  Avdelingsoverlege Dag Jacobsen, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
  Overlege Sten Frøyshov, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
  Overlege PhD Knut Erik Hovda, Akuttmedsinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
  Lege PhD Mari Asphjell Bjørnaas, Akuttmedsinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
  Overlege PhD Fridtjof Heyerdahl, Akuttmedsinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
  Tidligere har også andre medisinere bidratt i utarbeidelsen av dokumentasjon.

Om innholdet

På emneområdet Forgiftninger fokuseres det i hovedsak på akutt forgiftningsproblematikk.

Giftinformasjonen har gjennom mange år distribuert behandlingsanbefalinger til bruk ved en del aktuelle forgiftninger. Se aktueltsak Kvalitet på behandlingsanbefalingene om akutte forgiftninger for beskrivelse av utarbeidelsesprosess og kvalitetssikring.

I emneområdet Forgiftninger finnes også andre ressurser. Disse er utvalgt av redaksjonen, men redaksjonen er ikke ansvarlig for kvaliteten på innholdet i eksterne lenker.

Tidsskriftene det er lenket til i emnet Forgiftninger er enten innkjøpt av Helsebiblioteket eller fritt tilgjengelig på nett. Enkelte av tidsskriftene omhandler forskning som ikke er direkte klinisk relevant. Det finnes en del sentrale toksikologiske tidsskrifter som ikke er tilgjengelige via Helsebiblioteket.

Nyhetsbrev om emnet Forgiftninger

Meld deg på eller av e-postliste for nyhetsbrev fra emneområdet Forgiftninger ved å sende e-post til jartrud.wigen.skjerdal(krøllalfa)fhi.no.