Forgiftninger på Helsebiblioteket

Forgiftninger på Helsebiblioteket er Giftinformasjonens nettside for helsepersonell. Behandlingsanbefalinger fra Giftinformasjonen til bruk ved akutte forgiftninger utgjør hovedinnholdet. Antidotdatabasen viser planlagt lagerhold av antidoter ved norske sykehus.

Publisert 19.januar.2022 | Sist oppdatert 20.januar.2022

Om Forgiftninger på Helsebiblioteket

Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet er nasjonalt kompetanseorgan vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Rådgivningstjenesten (22 59 13 00) er Giftinformasjonens viktigste funksjon. 

Giftinformasjonen bruker Forgiftninger i Helsebiblioteket som kanal for skriftlig informasjon til helsepersonell. Behandlingsanbefalinger fra Giftinformasjonen til bruk ved akutte forgiftninger utgjør hovedinnholdet. Behandlingsanbefalingene er beregnet for helsepersonell som behandler forgiftningspasientene, og omhandler legemidler, kjemikalier, planter, sopp, bitt/stikk, rusmidler, antidoter, toksidromer og generelle eliminasjonsmetoder.  Se Kvalitet på behandlingsanbefalingene om akutte forgiftninger for beskrivelse av utarbeidelsesprosess og kvalitetssikring.

Under Forgiftninger på Helsebiblioteket finnes også antidotdatabasen, som gir oversikt over planlagt antidotlager ved norske sykehus. Søk i antidotdatabasen kan gi oversikt over lagerhold i ett spesifikt sykehus, eller landsdekkende lagerhold av produkter, virkestoff eller antidoter til spesifikke bruksområder. 

For å sikre en best mulig sammenheng mellom toksikologifaglige råd og klinisk kompetanse samarbeider Giftinformasjonen med klinikere med bred erfaring i behandling av akutte forgiftninger. Legene er tilknyttet Giftinformasjonen som bakvakter og bidrar ved utarbeidelse av behandlingsanbefalingene. Samarbeidet med Akuttmedisinsk avdeling, hvor Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin er lokalisert, sikrer god bruk av ressurser.

Giftinformasjonens rådgivningstjeneste er åpen hele døgnet - telefon 22 59 13 00

Rådgivningstjenesten er tilgjengelig både for helsetjeneste og allmenhet og betjenes av Giftinformasjonens toksikologifaglige medarbeidere. Giftinformasjonen kan hjelpe til å vurdere risiko ved akutte forgiftninger og gi råd og veiledning om hvilke tiltak som bør iverksettes.

Samtaler til vakttelefonen blir tatt opp. Mer om opptakene kan du lese her.

Nettredaktører

 • Nettredaktører: Jartrud Wigen Skjerdal (jartrud.wigen.skjerdal(krøllalfa)fhi.no), Cand.med.vet./seniorrådgiver ved Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet) 
  Helga Ruus Lorentzen (helga.ruus.lorentzen(krøllalfa)fhi.no), Cand.med.vet./seniorrådgiver ved Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet).

Øvrige faglige ressurser

 • Giftinformasjonens toksikologifaglige medarbeidere
   
 • Medisinsk personell: 
  Avdelingsoverlege Dag Jacobsen, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
  Overlege Sten Frøyshov, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
  Overlege PhD Knut Erik Hovda, Akuttmedsinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
  Lege PhD Mari Asphjell Bjørnaas, Akuttmedsinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
  Overlege PhD Fridtjof Heyerdahl, Akuttmedsinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål 
  Overlege Henning WImmer, Akuttmedsinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål 
  Overlege Henning Torp, Avdeling for anestesiologi, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
  Tidligere har også andre medisinere bidratt i utarbeidelsen av dokumentasjon.

Nyhetsbrev om emnet Forgiftninger

Meld deg på eller av e-postliste for nyhetsbrev fra Forgiftninger på Helsebiblioteket ved å sende e-post til jartrud.wigen.skjerdal(krøllalfa)fhi.no.