CBRNE-medisin

23 25 61 50
CBRNE øyeblikkelig hjelp

CBRNE øyeblikkelig hjelp

23 25 61 50

Farlig syntetisk opioid i omløp

Oslo Universitetssykehus sendte 17.11.22 ut advarsel om funn av protonitazen. Nalokson har effekt. Les mer

Ansvarlig for denne siden