Tørr dekontaminering - oppdatering av retningslinjer

CBRNE-senteret har oppdatert sine retningslinjer, slik at tørr dekontaminering også kan brukes i Norge.

Tørr dekontaminering - oppdatering av retningslinjer
Foto: OUS
Publisert 13. september 2023 | Sist oppdatert 14. september 2023

Tørr dekontaminering er særlig viktig i en del tilfeller hvor man ikke har vann tilgjengelig, eller det er stor fare for nedkjøling (hypotermi) av pasientene. Dekontaminering ved bruk av vann foretrekkes dog ved etsende stoffer eller partikler (bakterier eller radioaktivt støv).

Se det oppdaterte kapittelet: Dekontaminering: en praktisk tilpasning av Nasjonal faglig retningslinje for CBRNE-hendelse med personskade (PDF)

Kapittelet om dekontaminering i Nasjonal faglig retningslinje for CBRNE-hendelser med personskade vil oppdateres når denne retningslinjen blir tilgjengelig på metodebok.no i løpet av høsten.