Giftinformasjonen

22 59 13 00

(https://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/legemidler)