Forside  

16 Systematisk oppfølging etter kurativ behandling for kreft i tykk - og endetarm

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2644
 • ISBN - 978-82-8081-505-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 20.06.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 11.08.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Det er lang tradisjon for at pasienter etter kurativ behandling for kreft i tykk- og endetarm følges systematisk opp i 5 år. Hensikten med etterkontroller er:

 • Informere pasientene om sykdommen, behandlingsresultat, videre oppfølging, og å gi råd/veiledning om risikofaktorer. Siden halvparten av residivene opptrer utenom rutinekontrollene, er det viktig at pasienten kjenner tidlige tegn på residiv selv.
 • Påvise lokalt residiv eller metastaser på et tidligere tidspunkt med tanke på kurativ eller palliativ behandling for å bedre overlevelse/livskvalitet.
 • Diagnostisere metakron kreft
 • Registrere og evaluere resultatene ved dagens behandlingsprosedyrer.

Kontrollopplegget etter potensielt kurativ operasjon for kolorektalcancer er omdiskutert internasjonalt (524;525). Nytteeffekten i forhold til et samfunnsøkonomisk perspektiv er ikke dokumentert (526). En meta-analyse fra Cochrane Collaboration i 2007 (527) (evidensgrad B), var en oppdatering av deres studie fra 2002. Oppdateringen av de norske retningslinjer er gjort på bakgrunn av denne meta-analysen. Oppfølgingen baserer seg på en kombinasjon av kliniske kontroller, bildediagnostikk, biokjemi (CEA i serum) og endoskopier. For utfyllende informasjon, se vedlegg.

En nylig publisert randomisert studie (GILDA trial) viser ingen forskjell i samlet overlevelse ved intensiv oppfølging (528). FACS studien, som sammenlignet CT- eller CEA basert oppfølging versus minimal oppfølging, beskriver kun marginale forskjell mellom gruppene (529). En tredje studie, COLOFOL trial, er ikke ennå publisert. Det er ønskelig å avvente denne siste studien før man vurderer en mer omfattende endring av de norske retningslinjene.