Helseeffekter av sysselsetting: En systematisk oversikt av prospektive studier

Lenke: Helseeffekter av sysselsetting: En systematisk oversikt av prospektive studier

Original tittel: Health effects of employment: A systematic review of prospective studies

Først publisert: 20.02.2014

Sist faglig oppdatert: 08.09.2014

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Fysisk helse

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Språk: English