Sysselsettings- og utdanningsresultater for tidlige intervensjonsprogrammer ved begynnende psykose: En systematisk oversikt

Lenke: Sysselsettings- og utdanningsresultater for tidlige intervensjonsprogrammer ved begynnende psykose: En systematisk oversikt

Original tittel: Employment and educational outcomes in early intervention programmes for early psychosis: a systematic review

Først publisert: 14.07.2014

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Supported employment

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Epidemiology and Psychiatric Sciences

Språk: English