Forskningsomtaler

En forskningsomtale er en oppsummering av en systematisk oversikt, hvor vi også beskriver i hvor stor grad du kan stole på at resultatene er overførbare til din praksis. 

Maria Bjerk
Publisert 15. april 2024 | Sist oppdatert 03. mai 2024

Kunnskapsbasert praksis (KBP) innebærer at fagutøvere bruker ulike kunnskapskilder i praksis. Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerens ønsker og behov i en gitt situasjon. Forskningsbasert kunnskap er innhentet fra anvendt forskning. Anvendt forskning har til hensikt å undersøke mål eller problemstillinger som er knyttet til praksis. 

Utfra deres kunnskapsbehov søker vi etter litteratur, gjennomgår litteratur i forhold til relevans og kvalitet og beskriver resultatene i en forskningsomtale. En forskningsomtale er en oppsummering av en systematisk oversikt hvor vi også beskriver i hvor stor grad du kan stole på at resultatene er overførbare til din praksis. 

Forskningsomtalen kan benyttes som grunnlagsdokument til politisk- eller administrativt planarbeid, i opplæring og undervisning eller som en del av en mini-metodevurdering. 

Har dere behov for forskningsbasert kunnskap for å kunne ta kunnskapsbaserte beslutninger og for å kunne planlegge og igangsette tiltak? Vi kan bistå dere i denne prosessen, så ta gjerne kontakt med oss. 

Alle forskningsomtaler publiseres i den nasjonale databasen for mini-metodevurderinger:

Forskningsomtaler