Mini-metodevurderinger

Mini-metodevurdering brukes når man ønsker å innføre et nytt tiltak i kommunen, eller for samhandlingstiltak mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Formålet er å gi et bedre grunnlag for riktige beslutninger.

Vidar Jusnes Vang
Publisert 15. april 2024 | Sist oppdatert 15. april 2024

Mini-metodevurderingen gjøres av ansatte i kommunen (og ev. sykehuset, for samhandlingstiltak), med støtte fra FHI eller regionale kompetansemiljø.

Alle pågående og ferdigstilte mini-metodevurderinger opprettes og registreres i den nasjonale databasen for mini-metodevurderinger. Selve mini-metodevurderingen utarbeides i et heldigitalt skjema, utviklet av FHI.

I den nasjonale databasen ligger all nødvendig informasjon for å komme i gang, men ta gjerne kontakt med oss, så vil vi også kunne bistå og bidra ved behov.
 

Den nasjonale databasen for mini-metodevurdering