The Small Molecule Pathway Database - god e-læring om legemidlers virkemåte

The Small Molecule Pathway Database er en interaktiv og visuell database som viser legemidlers virkningsmekanismer og knytter dem til de kjemiske prosessene i kroppen.
The Small Molecule Pathway Database - god e-læring om legemidlers virkemåte
Foto: Helsebiblioteket
Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 20. oktober 2023

The Small Molecule Pathway Database (SMPDB) er laget først og fremst for forskere og studenter, og egner seg godt til bruk i undervisning.

Kunnskap på detaljnivå

Virkningsmekanismene («pathways») er forklart gjennom instruktive og interaktive illustrasjoner. Ved å klikke på delprosessene kan du gå dypere og få kunnskap på detaljnivå.

Det hele er illustrert med klare og fargerike bilder og lenker til utfyllende informasjon.

En oversikt over alle mekanismene finnes under «Browse» (velg «SMP-TOC»).

Komponenter, celler og organer

Det er fire grupper å velge mellom:

  • sykdommer
  • legemidler
  • metabolske prosesser
  • signalsubstanser

For hver mekanisme er det lenker til detaljerte data om andre stoffer (blant annet enzymer, hormoner og signalstoffer) som inngår i prosessen. Du kan zoome inn og ut av figurene. Under «pathway legend» finner du enkle oversikter over involverte komponenter, celler og organer.

Databasen SMPDB er en av delbasene på nettstedet DrugBank, som lages av Department of Computing Science og Department of Biological Sciences ved University of Alberta i Canada.

Denne artikkelen er tidligere publisert i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr. 11/2011.