Legemidler i sykehjem – hva er god praksis?

God legemiddelpraksis i sykehjem er definert i lover, forskrifter og retningslinjer, og du finner lenker til sentrale dokumenter i Helsebiblioteket.
Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 06. oktober 2022

Retningslinjer - illustrasjonsfoto stockxpert

Helsedirektoratets temaside Sykehjem og hjemmetjeneste  gir en oversikt over dokumenter og veiledere om legemidler til eldre.

Lovens krav til legemiddelhåndtering i sykehjem er beskrevet i Forskrift om legemiddelhåndtering i virksomheter som yter helsehjelp

Et annet sentralt dokument i denne sammenhengen er Helsetilsynets Veileder for tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem.

Gode råd om legemiddelbehandling hos eldre finner du i Helsebiblioteket, blant annet under Legemidler og Retningslinjer. En samlet oversikt finnes under emnet Eldre på hovedsiden.

Åse Skjerdal, Helsebiblioteket

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Artikkelen er oppdatert i oktober 2022.