Velkommen til Helsebibliotekets nye nettsider

Velkommen til Helsebibliotekets nye offentlige nettsider. Våre tjenester tilbys nå i en helt ny digital drakt. Det har vært store forskjeller i tilgang til kunnskap blant helsearbeidere i Norge, og vi vet at alle som ønsker lik nasjonal tilgang og et bredt utvalg av kvalitetsvurderte ressurser for helsepersonell vil sette pris på vår nye multifunksjonelle utgave. Men selv om utseende er nytt vil det være lett å navigere på nettsidene og kjenne seg igjen i innholdet. 

Publisert 20. september 2022 | Sist oppdatert 23. september 2022

Det er derfor med stor glede at vi kan tilby et særdeles forbedret digitalt produkt til våre brukere, gjort i samråd med helsepersonell, bibliotekarer, journalister og personer med markedsførings- og kommunikasjonsbakgrunn. Helsebiblioteket har fra før inngått nasjonale avtaler som sikrer tilgang til internasjonale oppslagsverk, databaser og tidsskrifter, uten finansiering gjennom annonsering eller reklame. Og det skal vi fortsette å tilby i et nytt og skreddersydd format. Det vil ikke minst komme alle pasienter til gode. Vår styrke skal fortsatt være de samme to grunnpilarene - kredibilitet og tilgjengelighet.

Men nå som Helsebiblioteket står frem med et nytt ansikt utad når det gjelder tilgang til tidsskrifter, databaser, emnebibliotek, søketjenester, retningslinjer og praktiske verktøy – ønsker vi også deres innspill om hva som kan gjøres for å bli enda bedre, enten om du er leg eller lærd.

Tips oss gjerne på redaksjonen@helsebiblioteket.no 

Under finnes en liste over våre viktigste ressurser for praksisrettet kunnskap i møte med pasienter, samt kilder til kunnskap for fordypning.

Lenkesamling

Lenkene under viser til de kliniske oppslagsverkene som Helsebiblioteket gir tilgang til, samt en samling av lenker som er relevante for daglig pasientbehandling: 

UpToDate

BMJ Best Practice

Felleskatalogen

Giftinformasjonen

Antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Legevakthåndboken

 

Helsebilblioteket gir tilgang til New England Journal of Medicine til all med norsk IP-adreesse. Vi lenker også til andre viktige oppslagsverk for faglig fordypning og mer praksisrettet kunnskap

New England Journal of Medicine

Helsebiblioteket har samlet alle nasjonale, faglige retningslinjer og såkalte normerende produkter på ett sted: 

Alle nasjonale retningslinjer, veiledere og faglige råd

Ellers finnes et utvalg lenker til tildsskrifter, oppslagsverk, pasientinformasjon og annet materiell under hver hvert emne ved å trykke på "Sykdom og Behandling" på forsiden.

Av "redaksjonens utvalgte" databaser vil vi særlig anbefale: 

Cochrane Library

Epistemonikos

Til sist nevnes Pyramidesøket. Denne tjenesten er utviklet av McMaster. Søk i tjenesten angir hvor i kunnskapspyramiden søket gir treff.

Pyramidesøket