Barn som pårørende - elæringskurs

Lenke: Barn som pårørende - elæringskurs

Description:

Nettkurs i regi av kompetansenettverket Barns Beste.

Tema: Barn og unge, Barn og unges psykiske helse

Emner: Barn og unge, Pårørende

Dokumenttype: Verktøy, Kurs

Utgiver: Helsekompetanse, Helsedirektoratet, Sørlandet sykehus

Språk: Norsk