Underernæring - Trå lekkert - kompetansehevingspakke for pleie- og omsorgstjenesten

Lenke: Underernæring - Trå lekkert - kompetansehevingspakke for pleie- og omsorgstjenesten

Description:

Målet med «Trå lekkert» er å øke kompetansen på å forebygge og behandle underernæring, spesielt i hjemmetjenesten. Målgruppen er ulike yrkesgrupper i pleie- og omsorgstjenesten.

Tema: Ernæring

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Oslo kommune. Helseetaten

Språk: Norsk