Legemiddelverkets varselmeldinger

Lenke: Legemiddelverkets varselmeldinger

Description:

Inneholder meldinger om bivirkninger og varsler om legemidler.

Tema: Legemiddelberedskap, Legemiddelovervåkning

Emner: Legemiddelmangel, Legemiddelovervåkning, Varsling, Bivirkninger

Utgiver: Statens legemiddelverk

Språk: Norsk