Systematisk oversikt: Metadon kan gi økt risiko for trafikkulykker

Lenke: Systematisk oversikt: Metadon kan gi økt risiko for trafikkulykker

Original tittel: Risk of motor vehicle collisions after methadone use: A systematic review and meta-analysis

Tema: Legemiddelovervåkning, Trygg legemiddelbruk

Emner: Bilkjøring, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Elsevier

Språk: English