Redd Helsebiblioteket nå

Redd Helsebiblioteket nå
Helsebiblioteket bøker-logo

Lenke: Redd Helsebiblioteket nå

Intro:

HELSEBIBLIOTEKET ER en statlig finansiert nett-tjeneste som sikrer helsepersonell i hele Norge gratis tilgang til velrennomerte oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og prosedyrer fra hele verden. Det var et kvantesprang da Helsebiblioteket, allerede i 2006, gjorde denne medisinske kunnskapen tilgjengelig for alt helsepersonell ved sykehus, i primærhelsetjenesten, i utdanningsinstitusjoner – og etter hvert også for befolkningen.

Først publisert: 12.11.2022

Tema: Om Helsebiblioteket

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: Dagens Medisin

Språk: Norsk