Nyresykdom - Hjelper mestringstiltak for personer med kronisk nyresykdom?

Lenke: Nyresykdom - Hjelper mestringstiltak for personer med kronisk nyresykdom?

Sist faglig oppdatert: 12.03.2024

Tema: Oppsummert forskning

Emner: Psykisk helse, Nyrer og urinveier

Dokumenttype: Kort oppsummert

Utgiver: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Språk: Norsk