Åpne generelle medisinske sengeposter sammenlignet med spesialiserte psykiatriske avdelinger for akutte psykoser

Lenke: Åpne generelle medisinske sengeposter sammenlignet med spesialiserte psykiatriske avdelinger for akutte psykoser

Original tittel: Open general medical wards versus specialist psychiatric units for acute psychoses

Først publisert: 17.10.2007

Sist faglig oppdatert: 17.10.2007

Tema: Schizofreni og psykose, DPS, Akuttpsykiatri

Emner: Psykose, Schizofreni

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English