Kliniske utprøvinger av legemidler, retningslinjer for vurdering av post-marketing studier - De nasjonale forskningsetiske komiteer

Lenke: Kliniske utprøvinger av legemidler, retningslinjer for vurdering av post-marketing studier - De nasjonale forskningsetiske komiteer

Description:

Retningslinjer for vurdering av post-marketing studier.

Først publisert: 17.11.2010

Sist faglig oppdatert: 06.10.2020

Tema: Klinisk legemiddelutprøving, Legemidler

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: De nasjonale forskningsetiske komiteer

Språk: Norsk