Forebygging av kjønnslemlestelse - tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse

Lenke: Forebygging av kjønnslemlestelse - tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse

Description:

Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Revidert mars 2014

Først publisert: 07.06.2016

Sist faglig oppdatert: 22.05.2018

Tema: Flyktninger og innvandrere

Emner: Flyktninger og innvandrere

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk