Mental retardasjon. I: Veileder for barne- og ungdomspsykiatri

Lenke: Mental retardasjon. I: Veileder for barne- og ungdomspsykiatri

Først publisert: 03.12.2015

Sist faglig oppdatert: 24.09.2019

Tema: Barn og unges psykiske helse, Utviklingsforstyrrelser

Emner: Barn og unge, Utviklingsforstyrrelser

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Språk: Norsk