Mental retardasjon. I: Veileder for barne- og ungdomspsykiatri

Lenke: Mental retardasjon. I: Veileder for barne- og ungdomspsykiatri

Tema: Barn og unges psykiske helse, Utviklingsforstyrrelser

Emner: Barn og unge, Utviklingsforstyrrelser

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Språk: Norsk