Nasjonale svenske retningslinjer for behandling ved depresjon og angst

Lenke: Nasjonale svenske retningslinjer for behandling ved depresjon og angst

Original tittel: Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Først publisert: 13.04.2021

Tema: Depresjon og mani, Angst

Emner: Depresjon, Angst

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Socialstyrelsen (Sverige)

Språk: Svensk