Barn som pårørende - informasjon på Ukrainsk (SSHF)

Lenke: Barn som pårørende - informasjon på Ukrainsk (SSHF)

Korttittel: Ukraina-krisen, barn

Original tittel: Barn som pårørende informasjon på Ukrainsk

Description:

BarnsBeste har tilgjengeliggjort barn som pårørende informasjon på Ukrainsk

Kompetansenettverk for barn som pårørende. Driftes av Sørlandet Sykehus HF.

Flyktningen er for det meste kvinner og barn, i tillegg til menn med nedsatt funksjonsevne. Informasjonsbehovet er stort i landets helseforetak og kommune. BarnsBeste har derfor oversatt følgende barn som pårørende informasjon som vi mener kan hjelpe:

Barn trenger åpenhet om sykdom

Snakk med barna om sykdom i familien

Tema: Flyktninger og innvandrere

Emner: Barn og unge, Flyktninger og innvandrere, Traumer, stress og overgrep, Kommunehelsetjeneste

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Sørlandet sykehus

Språk: Norsk