Barnehage og skole for barn fra Ukraina (Utdanningsdirektoratet)

Lenke: Barnehage og skole for barn fra Ukraina (Utdanningsdirektoratet)

Korttittel: Krigen i Ukraina

Original tittel: Barnehage og opplæring for ukrainske barn og unge

Description:

Barnehage og opplæring for ukrainske barn og unge

Ukrainske barn og unge har de samme rettighetene på skolen som andre elever. Noen elever har også andre rettigheter, som rett til særskilt språkopplæring og spesialundervisning. 

Tema: Flyktninger og innvandrere

Emner: Barn og unge, Flyktninger og innvandrere, Opplæringstiltak, Traumer, stress og overgrep, Barnehager, Skolehelsetjeneste

Dokumenttype: Veiledere, Ressurser på nett

Utgiver: Utdanningsdirektoratet

Språk: Norsk