Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge (helsenorge)

Lenke: Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge (helsenorge)

Original tittel: Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge

Description:

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge - Hjelp til og oppfølging av asylsøkere og flyktninger fra Ukraina på helsenorge.no på engelsk, russisk, ukrainsk

Relaterte lenker: Flyktninger fra Ukraina - IMDi, Flyktninger og asylsøkeres helse (FHI)

Tema: Flyktninger og innvandrere

Emner: Flyktninger og innvandrere, Traumer, stress og overgrep

Dokumenttype: Informasjonsark, Pasientinformasjon

Utgiver: Helsenorge.no

Språk: Norsk