Ukraina-krisen (BufDir)

Lenke: Ukraina-krisen (BufDir)

Korttittel: Krigen i Ukraina

Original tittel: Ukraina-krisen

Description:

Informasjon fra Bufdir om Ukraina-krisen til privatpersoner, kommuner, statsforvaltere og andre offentlige aktører.

Bufdir/Bufetat har ansvar for omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere som er under 15 år når de kommer til Norge. Flyktninger fra Ukraina får kollektiv beskyttelse i Norge.

Tema: Flyktninger og innvandrere

Emner: Barn og unge, Flyktninger og innvandrere, Traumer, stress og overgrep, Kommunehelsetjeneste, Barnehager, Skolehelsetjeneste

Dokumenttype: Veiledere, Ressurser på nett

Utgiver: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

Språk: Norsk