Forside   Diagnostikk  

2.4 Diagnostiske kriterier

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2527
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.12.2016
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 21.11.2008
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Frederik Goplen, Stein Helge Glad Nordahl, Per Møller
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Nye kriterier for Menières sykdom ble utarbeidet i 2015 basert på konsensus mellom flere nasjonale og internasjonale fagorganisasjoner. Disse kriteriene samsvarer i stor grad med de tidligere amerikanske kriteriene fra 1995 som lenge har vært en de facto-standard innen klinisk forskning på sykdommen.

Kriteriene for klinisk sikker Menières sykdom (eng. definite Menière’s disease) bør være oppfylt før man vurderer langvarig medikamentell behandling, kirurgi, destruktiv behandling eller inklusjon i studie:

 • To eller flere spontane vertigoanfall der hvert anfall varer fra 20 minutter til 12 timer.
 • Audiometrisk bekreftet sensorinevralt hørselstap i bass- til mellomtoner i det affiserte øret ved minst én anledning før, under eller etter et vertigoanfall.
 • Fluktuerende hørselssymptomer (hørselstap, tinnitus, trykkfølelse) i det affiserte øret.
 • Ikke bedre forklart av annen vestibulær diagnose.

I tillegg til kriteriene ovenfor, er det utarbeidet kriterier for sannsynlig (eng. probable) Menières sykdom. De tidligere kriteriene for bekreftet og mulig (eng. certain og possible) sykdom ble fjernet i 2015-revisjonen. Endolymfatisk hydrops kan sannsynliggjøres ved hjelp av metoder som elektrocochleografi og MR av det indre øret med gadolinum-kontrast, men disse undersøkelsene inngår per i dag ikke i de diagnostiske kriteriene.

Hva menes med spontane vertigoanfall?

Spontane anfall opptrer uprovosert. Noen pasienter kan likevel angi utløsende faktorer. Vertigo er en bevegelsesillusjon. Menière-anfall utløser vanligvis rotatorisk vertigo (karusellsvimmelhet). Anfallet er vanligvis så kraftig at pasienten må legge seg raskt ned. Kvalme og brekninger er nesten alltid til stede. Varigheten er minst 20 minutter (vanligvis flere timer). Under selve vertigoanfallet er nystagmus alltid til stede. Det er ikke bevissthetstap. En følelse av uvelhet, ubalanse og utmattelse kan vare i flere dager etter at selve anfallet er over.

Hvordan ekskludere andre årsaker?

De viktigste differensialdiagnosene til Menières sykdom er vestibulær migrene og vestibularisschwannom (akustikusnevrinom). Kriterier for vestibulær migrene er utarbeidet av International Headache Society (IHS) (19), og det anbefales at øre-nese-halsleger gjør seg kjent med de viktigste manifestasjonene ved migrene. MR anbefales for å avdekke vestibularisschwannom og sentrale årsaker til hørselstap og vertigo. Benign paroksysmal posisjonsvertigo gir ikke hørselstap og er forbundet med mer kortvarige vertigoanfall (sekunder).

Særlig påpasselighet når diagnosen kan medføre yrkesforbud

Det er i 2016 innført ny førerkortforskrift som har betydning for pasienter med diagnosen Menières sykdom, og da særlig yrkessjåfører. Likeledes er diagnosen alvorlig for flygere. Det er derfor viktig å utvise særlig påpasselighet i møte med disse yrkesgruppene og kun benytte diagnosen Menières sykdom når dette er riktig i henhold til aksepterte diagnostiske kriterier.