Forside   Diagnostikk  

2.5 Hvilke pasienter bør henvises videre?

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2527
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.12.2016
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 21.11.2008
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Frederik Goplen, Stein Helge Glad Nordahl, Per Møller
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 
 1. Alle pasienter med mistanke om Menières sykdom bør utredes av øre-nesehalsspesialist for å bekrefte eller avkrefte diagnosen. Henvisningen bør inkludere en nøyaktig beskrivelse av svimmelhetsanfallene og et audiogram, helst tatt under eller kort tid etter et anfall.
 2. Hos pasienter med bekreftet Menières sykdom, kan senere henvisning bli nødvendig ved uttalte symptomer til tross for konservativ behandling.
 3. Henvisning til kirurgi eller annen høyspesialisert behandling, kan vurderes ved invalidiserende vertigoanfall til tross for konvensjonell behandling.