3.7 Rehabilitering

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2527
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.12.2016
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 21.11.2008
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Frederik Goplen, Stein Helge Glad Nordahl, Per Møller
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Bistanden må tilpasses den enkelte og kan være tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Det er ønskelig at det ved regionale lærings- og mestringssentra arrangeres kurs for pasienter med svimmelhet (inkludert Menières sykdom) i samarbeid med Hørselshemmedes landsforbund. Gjennom slike kurs kan pasienter oppnå bedre sykdomsforståelse og lære mestringsstrategier sammen med andre i lignende situasjon. HLF Briskeby arrangerer mestringskurs for Menièrepasienter.

For pasienter med langvarige og invalidiserende plager med svimmelhet og vertigo (inkludert Menières sykdom) er det ønskelig med tilbud om opphold i opptreningsinstitusjon. Hovedmålet med et slikt opphold bør være fysikalsk behandling i form av trening for å oppnå et bedre funksjonsnivå. Opplæring i sykdomsforståelse og mestringsstrategier hører også naturlig hjemme under et slikt opphold.

For de som har størst behov for sammensatte tjenester anbefales det at det utarbeides en individuell plan i henhold til forskrift (http://www.shdir.no/habilitering_rehabilitering/individuell_plan/). Noen må gjennom en prosess for å kunne fortsette utdanning og jobb, eller skifte yrke, arbeide redusert tid eller vurderes for uførepensjon. Det finnes tilbud om rehabilitering med arbeid som mål både finansiert av spesialisthelsetjenesten og av NAV. Mange vil ha god nytte av kontakt med andre pasienter gjennom likemannstilbudet i Hørselshemmedes Landsforbund (www.hlf.no).