Forside   Innledning  

1.2 Etiologi

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2527
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.12.2016
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 21.11.2008
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Frederik Goplen, Stein Helge Glad Nordahl, Per Møller
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 
 • Årsaken til Menières sykdom er i de fleste tilfeller ukjent. Endolymfatisk hydrops kan induseres på mange ulike måter i dyreforsøk og har sannsynligvis også ulike årsaker hos mennesker (6).
 • Menières sykdom kan oppstå sekundært til annen øresykdom. I noen tilfeller oppstår endolymfatisk hydrops med vertigoanfall mange år etter en akutt skade av det indre øret (infeksjon eller traume). Denne tilstanden kalles forsinket Menières sykdom.
 • Familiær opphopning av sykdommen er rapportert, men Menières sykdom synes å være heterogen både geno- og fenotypisk (7).