Forside   Innledning  

1.4 Forekomst

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2527
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.12.2016
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 21.11.2008
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Frederik Goplen, Stein Helge Glad Nordahl, Per Møller
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Forekomsten av Menières sykdom varierer i ulike studier. Dette skyldes blant annet at sykdommen har vært definert ulikt (1, 2, 9). Dagens diagnostiske kriterier er basert på konsensus mellom flere nasjonale og internasjonale fagorganisasjoner (1, 2). Likevel kan ulike epidemiologiske metoder gi svært ulike resultater, som vist i de to studiene fra Finland i tabellen nedenfor. Medianverdien av de publiserte prevalenstallene ligger mellom 100 og 200 tilfeller per 100 000. Dette tilsvarer 5 – 10 000 pasienter i Norge.

Land Punktprevalens
Japan 2005 (10) 35:100 000
Finland 1999 (11) 43:100 000
Storbritannia 1969 (12) 100:100 000
Tyskland 2008 (13) 120:100 000
Italia 1991 (14) 205:100 000
USA 1984 (15) 218:100 000
Finland 2005 (16) 513:100 000

 

 • Menières sykdom debuterer oftest i voksen alder og er uvanlig hos barn. Kvinner rammes omtrent like hyppig som menn.
 • Hørselstap, tinnitus og vertigo er vanlige symptomer i befolkningen, men årsaken er bare i et mindretall av tilfellene Menières sykdom. En tysk studie (17) fant at insidensen av vestibulær vertigo var 1400:100 000 per år. I Norge skulle dette tilsi 65 000 opplever dette symptomet for første gang hvert år. Benign paroksysmal posisjonsvertigo, vestibularisnevritt og vestibulær migrene er blant de vanligste årsakene.