4.7 Vestibulær nevrektomi

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2527
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.12.2016
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 21.11.2008
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Frederik Goplen, Stein Helge Glad Nordahl, Per Møller
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Overskjæring av balansenerven skulle i likhet med labyrintektomi i teorien føre til opphør av Menièreanfall ved at alle signaler fra balanseorganet brytes, samtidig som hørselen bevares. Den eksakte topografiske fordelingen av vestibulære og cochleære fibre i 8. hjernenerve varierer imidlertid fra person til person, og det kan være vanskelig å kutte de vestibulære fibrene fullstendig uten å skade hørselsnerven og nervus facialis.

Resultatet er at det av og til gjenstår noe vestibulær funksjon som kan fluktuere og gi svimmelhet. Andre årsaker til vedvarende anfall er sykdom i det kontralaterale øret samt sentralt eller funksjonelt betinget svimmelhet.

Rapporterte resultater er likevel svært gode, med opp til 95 % kontroll over vertigoanfallene og liten grad av hørselstap (69-72).

 

Risiko og bivirkninger

Vedvarende hodepine, spinalvæskelekkasje, hjerneødem, ekstraduralt hematom og forbigående facialisparese forekommer. Permanent facialisparese, døvt øre, meningitt og dødsfall er sjeldne komplikasjoner. Forbigående vertigo, ustøhet, kvalme og tretthet må påregnes i perioden etter operasjonen, og opptrening er viktig. Vedvarende svimmelhet og ustøhet forekommer, og forsiktighet bør utvises dersom pasienten har sykdom i det kontralaterale øret eller andre deler av balansessystemet som hjernestamme/lillehjerne.