Rus og avhengighet

Aktuelt

Cannabisbruk forverrer bipolar lidelse (ROP)

En ny, norsk studie viser at cannabisbruk er forbundet med tidligere sykdomsdebut og dårligere fungering hos pasienter som nylig har fått diagnosen bipolar lidelse.

Unge med psykiske plager drikker oftere og mer (ROP)

En ny, norsk undersøkelse viser at elever på videregående skole med depresjon og angst har større alkoholforbruk enn jevnaldrende uten slike plager. Jenter med angstproblematikk er særlig utsatt.

(http://www.helsebiblioteket.no/Psykisk-helse/Rus-og-avhengighet)