Kurs: To dager som forandrer praksis

Sted: Folkehelseinstituttet, Sandakerveien 24C, bygg D.  
Møterom: 1 etg. Møterom: D11
Dato: 2. og 16. februar 2018
Tid: 08.20-16.00 

Påmelding- og innbetalingssfrist: 15. januar 2018. Påmelding gjelder begge dager.

Påmelding

Målgruppe: Allmennleger/samfunnsmedisin, eventuelt andre interesserte leger

Kursavgift: Totalt kr. 1800. Dette inkluderer kursdeltagelse kr. 1 000 og lunch, frukt og kaffe kr. 800 (refunderes av Fond II). Hele beløpet (kr. 1800) betales til Folkehelseinstituttet, Att.; Avdeling for økonomi, Postboks 4404, Nydalen, 0403 OSLO til kontonummer 76940506820. OBS, OBS - Merk innbetalingen 4060GBOL og aktivitetsnr. 3973. 

Kurset godkjennes med 15 poeng som «Emnekurs i kunnskapshåndtering og digital medisinsk kompetanse» til videreutdanningen og med 15 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen. Kurset godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og etterutdanning i samfunnsmedisin. Det aksepteres ikke fravær ved deltakelse i kurs ifølge DNLFs retningslinjer.

Dag 1:

”En dans fra kliniske spørsmål til troverdige svar”

Etter denne formiddagen skal deltageren få et innblikk i kunnskapsbasert tenkemåte og praksis. Gjennom et klinisk spørsmål får vi på interaktivt vis belyst arbeidsmåte og dilemmaer.

”Raske svar når du trenger det”
Etter lunsj gis en omvisning for fastleger i relevante kilder på Helsebiblioteket.no Etter endt kurs skal fastlegen kunne navigere effektivt i oppslagsverkene UpToDate og Best Practice ut fra egne kliniske problemstillinger. Ta med egen pc og to kliniske problemstillinger fra egen praksis.

Dag 2:

"Nyheter som endrer praksis”
På formiddagen vil vi gå gjennom deltagernes bruk av oppslagsverk siden sist. Så vil deltageren veiledes frem til svært selekterte nyhetstjenester som endrer praksis og få grunnleggende kunnskap i kritisk vurdering av nyheter (resymegjennomgang).

Vi tar også opp diskusjonen om oppmerksomt nærvær kan fremme pasientrelasjonen og derved øke sjansen for mer involvering av pasienten og helsefremmende endringer.

”Vi oppgraderer smarttelefonen ”
På ettermiddagen vil deltageren få en omvisning i  bruk av Helsebibliotekets anbefalte ressurser/apper for smarttelefon (IOS). Ta med egen pc, smarttelefon og en klinisk problemstilling.

Kurskomite:
Alexander Wahl, kursleder, veileder i allmennmedisin, redaktør for primærhelsetjeneste, Helsebiblioteket.no
Stijn Van De Velde, forsker, Område for Helsetjenester i Folkehelseinstituttet
Irene Wiik Langengen, forskningsbibliotekar, Helsebiblioteket.no
Atle Fretheim, leder av Seksjon for global helse, Område for Helsetjenester i Folkehelseinstituttet
Michael de Vibe, Seniorrådgiver, Seksjon for kvalitetsutvikling, Område for Helsetjenester i Folkehelseinstituttet

 

 

(http://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin/kurs)