For å lette arbeidet med kritisk vurdering av forskningslitteratur, anbefaler vi at du bruker sjekklister som hjelpemiddel.

De ulike sjekklistene har noen fellestrekk, og her er en generell innføring i kritisk vurdering av artikler:

Du bør stille to overordnede spørsmål som første ledd i kritisk vurdering:

  • Har artikkelen en klart formulert problemstilling?
  • Er designet velegnet for å svare på problemstillingen?

Dersom du svarer «nei» på ett av disse, bør du allerede vurdere å legge fra deg artikkelen.

De neste spørsmålene du bør stille deg:

  • Kan du stole på resultatene?
  • Hva er resultatene?
  • Kan resultatene brukes i min praksis?

Dette er generelle overordnede spørsmål som bør stilles uavhengig av forskningsmetode. I tillegg anbefaler vi at du går grundig igjennom sjekklisten som passer forskningsmetoden i artikkelen du skal vurdere.

Norskspråklige sjekklister for kritisk vurdering er tilgjengelige fra Kunnskapssenteret i Folkehelsinstituttet. Disse er basert på internasjonale verktøy for kritisk vurdering.

Sjekklister for kritisk vurdering på engelsk og flere andre språk er tilgjengelige fra Centre for Evidence Based Medicine ved University of Oxford og fra Critical Appraisal Skills Programme (CASP) ved Better Value Healthcare i Oxford.

(http://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/kritisk-vurdering/sjekklister)