Helsebiblioteket.no 10 år

For 10 år siden var det svært ulik tilgang på kunnskapskilder i ulike deler av helsetjenesten. 6. juni 2006 ble Helsebiblioteket.no lansert, og med det ble de største forskjellene utjevnet.

Foto: Helsebiblioteket.no hovedsiden - skjermbilde 3. juni 2016
Skjermbilde av hovedsiden 3. juni 2016. Foto: Helsebiblioteket.no

Formålet med Helsebiblioteket.no er å heve kvaliteten på helsetjenestene ved å tilby helsepersonell fri og enkel tilgang til nyttig og pålitelig kunnskap.

Helsebiblioteket.no er offentlig finansiert og ble 1. januar 2016 en del av Folkehelseinstituttet.

Stor økning i innhold og brukere på 10 år

6. juni er det nøyaktig 10 år siden lanseringen, og siden den gang har både bruken av tjenesten og mengden innhold økt.

I dag gir Helsebiblioteket.no helsepersonell fri tilgang til to av verdens mest brukte kliniske oppslagsverk UpToDate og BMJ Best Practice, en stor samling tidsskrifter – inkludert BMJ, New England Journal of Medicine, JAMA og Annals of Internal Medicine, de mest sentrale databasene innenfor medisin og helsefag, retningslinjer, prosedyrer, emnesider og mye mer.

Helsebiblioteket.no gir også gratis tilgang til en rekke apper for smarttelefon. For deg som arbeider med legemidler kan appen Legemiddelutregning være nyttig. En annen populær app er Legevakthåndboken.

Arbeider du med barn, kan appen Veileder i pediatri, som bygger på veilederne Generell veileder i pediatri og Akuttveileder i pediatri, være til nytte i din praksis.

Enkel tilgang

De fleste kunnskapsressursene er tilgjengelig for alle uten pålogging. Noe krever registrering.

Både registrering og bruk er gratis.

Besøk av Helsebiblioteket.no

Helsebiblioteket holder kurs og foredrag, og kan også sende ut skriftlig informasjon til helsepersonell.

Ta kontakt på e-post redaksjonen@helsebiblioteket.no eller på telefon 464 00 486.

(http://www.helsebiblioteket.no/om-oss/artikkelarkiv/helsebiblioteket-10-ar-6-juni-2016)