Vil du skrive ut informasjon på norsk og gi til pasientene dine? Helsebiblioteket.no har oversatt og tilpasset pasientinformasjon fra BMJ Best Practice.

Viser 1 - 8 av totalt 8
 • Beinskjørhet - osteoporose

   - Beinskjørhet gjør at du lettere brekker bein. Tilstanden er mest vanlig hos eldre kvinner. Det finnes ingen behandling som kan kurere beinskjørhet, men det er mulig å bremse utviklingen.

 • Brystsmerter – stabil angina pectoris

   - Stabil angina betyr brystsmerter fra hjertet. Smertene forsvinner vanligvis med hvile eller ved hjelp av legemidler. For noen kan det bli nødvendig med kirurgi.

 • Carotisstenose - åreforkalkning i halskar

   - Carotisstenose (åreforkalkning i halskarene) øker sjansen for å få hjerneslag. Du vil vanligvis få tilbud om forebyggende behandling.

 • Forstoppelse

   - Forstoppelse kan være ubehagelig og vondt. Spiser du fiberrik mat, drikker rikelig med væske og mosjonerer, blir du bedre. Dersom dette ikke virker, kan avføringsmidler brukes, oftest kun i en kortere periode.

 • Hva er demens?

   - Det viktigste kjennetegnet på demenssykdom er hukommelsessvikt. Andre kjennetegn er gradvis kognitiv svikt som gjør det vanskelig å mestre hverdagen. Alzheimers sykdom er den vanligste demenssykdommen.

 • Makuladegenerasjon

   - Makuladegenerasjon er en øyesykdom som kan skade synet ditt, men forverringen skjer ofte svært langsomt. Det finnes flere typer

 • Parkinsons sykdom

   - Parkinsons sykdom oppstår når du får dopaminmangel i visse deler av hjernen. Symptomene er ofte lite plagsomme i flere år, men når de blir det, finnes det behandling.

 • Trykksår

   - Alle kan få trykksår hvis de blir liggende for lenge uten å bevege seg, men gamle eller svært syke mennesker er mest utsatt. Påpasselig pleie og spesielle madrasser kan forhindre trykksår.

(http://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/eldre)